2006
 

04 november : De SE 9974 krijgt zijn pantograaf terug. Deze is opnieuw geschilderd en teruggeplaatst op de motorwagen. De pantograaf was op onjuiste wijze gedemonteerd tijdens het verblijf van de mw. te Florennes. Dit heeft het terugplaatsen er niet makkelijker op gemaakt. Helaas is met deze actie de motorwagen nog niet rijvaardig geworden.

14 oktober : De MTUB (Trammuseum Brussel) heeft zijn rit t.g.v. einde seizoen bij ons doorgebracht. De N, de PCC, de Eugies en de AR86 stonden ter beschikking.

 

7 oktober : De verlichting in de werkput is eindelijk in bedrijf. 20 TL-buizen berlichten nu de onderkant van onze trams.

24 september : Het seizoen 2006 is ten einde. De laatste rit wordt verzorgd door de AR86, het ahr met Diamond draaistel en ahr 2026. Tot ziens in 2007.

12-13-15 augustus : Het festival heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor onze speciale pagina

17 juli : De gerenoveerde tankwagen is hier voor het eerst aan het werk. Er is 1500 liter water getankt en de wisselplaats Pont du Nord is ermee schoongespoten. Als oefening voor het festival is AR86 met aanhangrijtuig 2026 komen rangeren op de nu weer bruikbare wisselplaats.

9-10 juli : De tankwagen, bijgenaamd theepot, had een tank die niet origineel bij het buurtspoor hoorde en zodanig van binnen roestte, dat alle gereedschap dat erop werd aangesloten, erdoor verstopt raakte. De wagen heeft nu vier nieuwe tanks van 900 liter gekregen Er zijn nog een paar lekkages, maar het systeem werkt uitstekend.

20 juni : Als gevolg van de hitte is het spoor beschadigd door uitzetting. In twee dagen tijd is het oude spoor verwijderd, zijn de bielzen vervangen, de rails op de bielzen geschroefd, het spoor geschift en ondergestopt.

06 juni : Na 6 jaar verbanning naar Florennes is onze type SE eindelijk terug in Thuin West. Aangezien het bedrijf waar dit rijtuig aan toevertrouwd was, het werk niet meer kon uitvoeren, is besloten het terug te halen naar een veilige plek. Het opladen op een vrachtwagen te Florenne tussen 9 en 12 uur. Om 15 uur stond het weer op de rails in de rue de la Couture na een reis via Mettet en Beaumont. Standaard 10308 bracht het naar de werkplaats waar het een plaats kreeg achter rijtuig type N. Het spreekt vanzelf dat deze onverwachte gebeurtenis de planning van ons herstelwerk in de war gegooid heeft, maar hiermee is zekergesteld dat wij de SE over niet al te lange tijd weer zullen zien rijden.

21 mei : Net als vorig jaar heeft de ASVi gereden op het feest t.g.v. St. Roch. De ontvangst van de offici ële genodigden vond ook in het museum plaats. Daarna nam de spoorauto 30 VIP's mee voor een nachtelijke rit op de lijn.

03 mei : Op deze eerste warme dag dit seizoen begaf een werkgroep zich naar de vrije baan in de richting van Entreville om de resten rijdraad te verwijderen na de diefstal. Spoorauto 86 met de ladderwagen konden doorrijden tot aan de spoorspatting in de bocht bij Lobbes, maar konden er niet voorbij. Het verwijderen van loshangende bovenleiding is nodig om met de onkruidverdelgingswagen overal te kunnen komen.

8 april : Een Fata Morgana waarin de ASVi verschijnt: De RTBF heeft in Thuin de eerste aflevering opgenomen van een nieuw televisiespel. De ASVi verzorgde gedurende een groot deel van de dag de verbinding tussen het museum en de beneden-stad (ville basse), waarbij zowel deelnemers als publiek vervoerd werden. Na afloop van de televisieopnamen namen de VIP's plaats in de twee tramstellen (10284 + 19220 en 10308 + 2026) om naar het museum te rijden waar de afsluitende receptie plaats vond.

29 maart : Eindelijk is het zover ! De brug heeft de belastingstest ondergaan. Alles is in orde en de brug is vrijgegeven. Er wordt een speciale pagina aan gewijd om u gedetailleerd te laten zien hoe de dag verlopen is. Ondertussen vertellen we u dat de AR 86 die dag al 2 retour ritten naar Lobbes heeft gemaakt. De eerste om het spoor te openen en de toestand te controleren, de tweede keer gewoon omdat we er plezier in hadden het traject te kunnen berijden waar we zolang niet konden komen.

De speciale pagina "Het testen van de brug" is hier te vinden.

27 maart : Spoorauto AR 86 waarvan de versnellingsbak olie lekte, heeft twee weken op de inspectiepur gestaan. Nadat de AR gedeeltelijk gelicht is is de versnellingsbak gedemonteerd en weer gemonteerd. Om de versnellingsbak te demonteren moet een deel van het interieur eruit. De eerste testen zijn bevredigend. Tijdens de testrit is de AR totaan de nieuwe brug over de Sambre gekomen en is daarmee het eerste voertuig dat de nieuw aangeloten sporen heeft bereden.

19 maart : Aangezien de ART300 al jaren voor allerlei klussen is ingezet, was dit voertuig dringend toe aan een opknapbeurt. Het dak is afgebikt en opnieuw geschilderd en de carosserie is plaatselijk bijgewerkt. Bij deze gelegenheid is het dak geel geschilderd, wat de oorspronkelijke kleur was.
 

Bij motorwagen Type-N is verder gewerkt aan de elektrische bekabeling. Behalve de neon-interieurverlichting is de elektrische installatie van het voertuig nu in orde. Aan het eind van de middag is een volledige test uitgevoerd om de werking te controleren, met positief resultaat. De wagen rijdt. Op het museumterrein zijn verscheidene ritten gemaakt om de beide stuurstanden en de railremmen te testen.

25 en 26 februari : Dit weekend is een record aantal actieve leden aanwezig op het terrein te Thuin. Een uitstekend werk-weekend in een sfeer die niet in woorden is te vangen. Hier een korte impressie van zo'n echte werkplaatssfeer. Nee, dit is niet Grimbergen. Dit is Thuin-West.

15 en 16 januari : Met behulp van een kabel en de ART300 zijn een paar railstaven uit onze voorraad gehaald. De rails worden op lorries geladen en naar de werkplek bij de brug gereden. Dit moet voor het eerst in tientallen jaren zijn dat een buurtspoorauto een wagenlading rails trekt. De lorries worden daarna per vrachtauto naar het museum teruggebracht.
 

08 januari : Het spoorleggen op de brug is nu helemaal gereed. Binnenkort worden de sporen op de brug aan de bestaande lijn aangesloten. Op 8 januari kwamen ook de actieve leden bijeen om het nieuwe jaar in te luiden en het glas te heffen. De 10284 droeg zijn steentje bij aan de feestvreugde. De wagen is zelfs naar Ville Basse gereden. En dat was voor het eerst sinds 1985.

02 januari : De Nederlandstalige versie van de site in online

01 januari : Gelukkig nieuwjaar